On this page:
gl  Debug  Message  Control
gl  Debug  Message  Control  ARB
gl  Debug  Message  Enable  AMD
gl  Debug  Message  Insert
gl  Debug  Message  Insert  AMD
gl  Debug  Message  Insert  ARB
gl  Deform  SGIX
gl  Deformation  Map3d  SGIX
gl  Deformation  Map3f  SGIX
gl  Delete  Async  Markers  SGIX
gl  Delete  Buffers
gl  Delete  Buffers  ARB
gl  Delete  Fences  APPLE
gl  Delete  Fences  NV
gl  Delete  Fragment  Shader  ATI
gl  Delete  Framebuffers
gl  Delete  Framebuffers  EXT
gl  Delete  Lists
gl  Delete  Named  String  ARB
gl  Delete  Names  AMD
gl  Delete  Object  ARB
gl  Delete  Occlusion  Queries  NV
gl  Delete  Paths  NV
gl  Delete  Perf  Monitors  AMD
gl  Delete  Program
gl  Delete  Program  Pipelines
gl  Delete  Programs  ARB
gl  Delete  Programs  NV
gl  Delete  Queries
gl  Delete  Queries  ARB
gl  Delete  Renderbuffers
gl  Delete  Renderbuffers  EXT
gl  Delete  Samplers
gl  Delete  Shader
gl  Delete  Sync
gl  Delete  Textures
gl  Delete  Textures  EXT
gl  Delete  Transform  Feedbacks
gl  Delete  Transform  Feedbacks  NV
gl  Delete  Vertex  Arrays
gl  Delete  Vertex  Arrays  APPLE
gl  Delete  Vertex  Shader  EXT
gl  Depth  Bounds  EXT
gl  Depth  Boundsd  NV
gl  Depth  Func
gl  Depth  Mask
gl  Depth  Range
gl  Depth  Range  Arrayv
gl  Depth  Range  Indexed
gl  Depth  Ranged  NV
gl  Depth  Rangef
gl  Detach  Object  ARB
gl  Detach  Shader
gl  Detail  Tex  Func  SGIS
gl  Disable
gl  Disable  Client  State
gl  Disable  Client  State  Indexed  EXT
gl  Disable  Indexed  EXT
gl  Disable  Variant  Client  State  EXT
gl  Disable  Vertex  Attrib  APPLE
gl  Disable  Vertex  Attrib  Array
gl  Disable  Vertex  Attrib  Array  ARB
gl  Disablei
gl  Dispatch  Compute
gl  Dispatch  Compute  Indirect
gl  Draw  Arrays
gl  Draw  Arrays  EXT
gl  Draw  Arrays  Indirect
gl  Draw  Arrays  Instanced
gl  Draw  Arrays  Instanced  ARB
gl  Draw  Arrays  Instanced  Base  Instance
gl  Draw  Arrays  Instanced  EXT
gl  Draw  Buffer
gl  Draw  Buffers
gl  Draw  Buffers  ARB
gl  Draw  Buffers  ATI
gl  Draw  Element  Array  APPLE
gl  Draw  Element  Array  ATI
gl  Draw  Elements
gl  Draw  Elements  Base  Vertex
gl  Draw  Elements  Indirect
gl  Draw  Elements  Instanced
gl  Draw  Elements  Instanced  ARB
gl  Draw  Elements  Instanced  Base  Instance
gl  Draw  Elements  Instanced  Base  Vertex
gl  Draw  Elements  Instanced  Base  Vertex  Base  Instance
gl  Draw  Elements  Instanced  EXT
gl  Draw  Mesh  Arrays  SUN
gl  Draw  Pixels
gl  Draw  Range  Element  Array  APPLE
gl  Draw  Range  Element  Array  ATI
gl  Draw  Range  Elements
gl  Draw  Range  Elements  Base  Vertex
gl  Draw  Range  Elements  EXT
gl  Draw  Transform  Feedback
gl  Draw  Transform  Feedback  Instanced
gl  Draw  Transform  Feedback  NV
gl  Draw  Transform  Feedback  Stream
gl  Draw  Transform  Feedback  Stream  Instanced
8.3

4 glD...

procedure

(glDebugMessageControl source    
  type    
  severity    
  count    
  ids    
  enabled)  Void
  source : Integer
  type : Integer
  severity : Integer
  count : Integer
  ids : U32Vector
  enabled : Boolean
Version 4.3.

procedure

(glDebugMessageControlARB source    
  type    
  severity    
  count    
  ids    
  enabled)  Void
  source : Integer
  type : Integer
  severity : Integer
  count : Integer
  ids : U32Vector
  enabled : Boolean

procedure

(glDebugMessageEnableAMD category    
  severity    
  count    
  ids    
  enabled)  Void
  category : Integer
  severity : Integer
  count : Integer
  ids : U32Vector
  enabled : Boolean

procedure

(glDebugMessageInsert source    
  type    
  id    
  severity    
  length    
  buf)  Void
  source : Integer
  type : Integer
  id : Natural
  severity : Integer
  length : Integer
  buf : (U Bytes String)
Version 4.3.

procedure

(glDebugMessageInsertAMD category    
  severity    
  id    
  length    
  buf)  Void
  category : Integer
  severity : Integer
  id : Natural
  length : Integer
  buf : (U Bytes String)

procedure

(glDebugMessageInsertARB source    
  type    
  id    
  severity    
  length    
  buf)  Void
  source : Integer
  type : Integer
  id : Natural
  severity : Integer
  length : Integer
  buf : (U Bytes String)

procedure

(glDeformSGIX mask)  Void

  mask : Natural

procedure

(glDeformationMap3dSGIX target    
  u1    
  u2    
  ustride    
  uorder    
  v1    
  v2    
  vstride    
  vorder    
  w1    
  w2    
  wstride    
  worder    
  points)  Void
  target : Integer
  u1 : Real
  u2 : Real
  ustride : Integer
  uorder : Integer
  v1 : Real
  v2 : Real
  vstride : Integer
  vorder : Integer
  w1 : Real
  w2 : Real
  wstride : Integer
  worder : Integer
  points : F64Vector

procedure

(glDeformationMap3fSGIX target    
  u1    
  u2    
  ustride    
  uorder    
  v1    
  v2    
  vstride    
  vorder    
  w1    
  w2    
  wstride    
  worder    
  points)  Void
  target : Integer
  u1 : Flonum
  u2 : Flonum
  ustride : Integer
  uorder : Integer
  v1 : Flonum
  v2 : Flonum
  vstride : Integer
  vorder : Integer
  w1 : Flonum
  w2 : Flonum
  wstride : Integer
  worder : Integer
  points : F32Vector

procedure

(glDeleteAsyncMarkersSGIX marker range)  Void

  marker : Natural
  range : Integer
Extension GL_SGIX_async.

procedure

(glDeleteBuffers n buffers)  Void

  n : Integer
  buffers : U32Vector
Version 1.5.

procedure

(glDeleteBuffersARB n buffers)  Void

  n : Integer
  buffers : U32Vector

Alias of glDeleteBuffers.

procedure

(glDeleteFencesAPPLE n fences)  Void

  n : Integer
  fences : U32Vector
Extension GL_APPLE_fence.

procedure

(glDeleteFencesNV n fences)  Void

  n : Integer
  fences : U32Vector
Extension GL_NV_fence.

procedure

(glDeleteFragmentShaderATI id)  Void

  id : Natural

procedure

(glDeleteFramebuffers n framebuffers)  Void

  n : Integer
  framebuffers : U32Vector
Version 3.0.

procedure

(glDeleteFramebuffersEXT n framebuffers)  Void

  n : Integer
  framebuffers : U32Vector

Alias of glDeleteFramebuffers.

procedure

(glDeleteLists list range)  Void

  list : Natural
  range : Integer
Deprecated in version 3.1.

procedure

(glDeleteNamedStringARB namelen name)  Void

  namelen : Integer
  name : (U Bytes String)

procedure

(glDeleteNamesAMD identifier num names)  Void

  identifier : Integer
  num : Natural
  names : U32Vector

procedure

(glDeleteObjectARB obj)  Void

  obj : Natural

procedure

(glDeleteOcclusionQueriesNV n ids)  Void

  n : Integer
  ids : U32Vector

procedure

(glDeletePathsNV path range)  Void

  path : Natural
  range : Integer

procedure

(glDeletePerfMonitorsAMD n monitors)  Void

  n : Integer
  monitors : U32Vector

procedure

(glDeleteProgram program)  Void

  program : Natural
Version 2.0.

procedure

(glDeleteProgramPipelines n pipelines)  Void

  n : Integer
  pipelines : U32Vector
Version 4.1.

procedure

(glDeleteProgramsARB n programs)  Void

  n : Integer
  programs : U32Vector

procedure

(glDeleteProgramsNV n programs)  Void

  n : Integer
  programs : U32Vector

Alias of glDeleteProgramsARB.

procedure

(glDeleteQueries n ids)  Void

  n : Integer
  ids : U32Vector
Version 1.5.

procedure

(glDeleteQueriesARB n ids)  Void

  n : Integer
  ids : U32Vector

Alias of glDeleteQueries.

procedure

(glDeleteRenderbuffers n renderbuffers)  Void

  n : Integer
  renderbuffers : U32Vector
Version 3.0.

procedure

(glDeleteRenderbuffersEXT n renderbuffers)  Void

  n : Integer
  renderbuffers : U32Vector

Alias of glDeleteRenderbuffers.

procedure

(glDeleteSamplers count samplers)  Void

  count : Integer
  samplers : U32Vector
Version 1.2.

procedure

(glDeleteShader shader)  Void

  shader : Natural
Version 2.0.

procedure

(glDeleteSync sync)  Void

  sync : GLSync
Version 1.2.

procedure

(glDeleteTextures n textures)  Void

  n : Integer
  textures : U32Vector
Version 1.1.

procedure

(glDeleteTexturesEXT n textures)  Void

  n : Integer
  textures : U32Vector

procedure

(glDeleteTransformFeedbacks n ids)  Void

  n : Integer
  ids : U32Vector
Version 1.2.

procedure

(glDeleteTransformFeedbacksNV n ids)  Void

  n : Integer
  ids : U32Vector

procedure

(glDeleteVertexArrays n arrays)  Void

  n : Integer
  arrays : U32Vector
Version 3.0.

procedure

(glDeleteVertexArraysAPPLE n arrays)  Void

  n : Integer
  arrays : U32Vector

Alias of glDeleteVertexArrays.

procedure

(glDeleteVertexShaderEXT id)  Void

  id : Natural

procedure

(glDepthBoundsEXT zmin zmax)  Void

  zmin : Real
  zmax : Real

procedure

(glDepthBoundsdNV zmin zmax)  Void

  zmin : Real
  zmax : Real

procedure

(glDepthFunc func)  Void

  func : Integer

procedure

(glDepthMask flag)  Void

  flag : Boolean

procedure

(glDepthRange near far)  Void

  near : Real
  far : Real

procedure

(glDepthRangeArrayv first count v)  Void

  first : Natural
  count : Integer
  v : F64Vector
Version 4.1.

procedure

(glDepthRangeIndexed index n f)  Void

  index : Natural
  n : Real
  f : Real
Version 4.1.

procedure

(glDepthRangedNV zNear zFar)  Void

  zNear : Real
  zFar : Real

procedure

(glDepthRangef n f)  Void

  n : Flonum
  f : Flonum
Version 4.1.

procedure

(glDetachObjectARB containerObj    
  attachedObj)  Void
  containerObj : Natural
  attachedObj : Natural

Alias of glDetachShader.

procedure

(glDetachShader program shader)  Void

  program : Natural
  shader : Natural
Version 2.0.

procedure

(glDetailTexFuncSGIS target n points)  Void

  target : Integer
  n : Integer
  points : F32Vector

procedure

(glDisable cap)  Void

  cap : Integer

procedure

(glDisableClientState array)  Void

  array : Integer
Version 1.1. Deprecated in version 3.1.

procedure

(glDisableClientStateIndexedEXT array    
  index)  Void
  array : Integer
  index : Natural

procedure

(glDisableIndexedEXT target index)  Void

  target : Integer
  index : Natural

Alias of glDisablei.

procedure

(glDisableVariantClientStateEXT id)  Void

  id : Natural

procedure

(glDisableVertexAttribAPPLE index pname)  Void

  index : Natural
  pname : Integer

procedure

(glDisableVertexAttribArray index)  Void

  index : Natural
Version 2.0.

procedure

(glDisableVertexAttribArrayARB index)  Void

  index : Natural

Alias of glDisableVertexAttribArray.

procedure

(glDisablei target index)  Void

  target : Integer
  index : Natural
Version 3.0.

procedure

(glDispatchCompute num_groups_x    
  num_groups_y    
  num_groups_z)  Void
  num_groups_x : Natural
  num_groups_y : Natural
  num_groups_z : Natural
Version 4.3.

procedure

(glDispatchComputeIndirect indirect)  Void

  indirect : Integer
Version 4.3.

procedure

(glDrawArrays mode first count)  Void

  mode : Integer
  first : Integer
  count : Integer
Version 1.1.

procedure

(glDrawArraysEXT mode first count)  Void

  mode : Integer
  first : Integer
  count : Integer

Alias of glDrawArrays.

procedure

(glDrawArraysIndirect mode indirect)  Void

  mode : Integer
  indirect : GLPointer
Version 1.2.

procedure

(glDrawArraysInstanced mode    
  first    
  count    
  instancecount)  Void
  mode : Integer
  first : Integer
  count : Integer
  instancecount : Integer
Version 3.1.

procedure

(glDrawArraysInstancedARB mode    
  first    
  count    
  primcount)  Void
  mode : Integer
  first : Integer
  count : Integer
  primcount : Integer

Alias of glDrawArraysInstanced.

procedure

(glDrawArraysInstancedBaseInstance mode    
  first    
  count    
  instancecount    
  baseinstance)  Void
  mode : Integer
  first : Integer
  count : Integer
  instancecount : Integer
  baseinstance : Natural
Version 4.2.

procedure

(glDrawArraysInstancedEXT mode    
  start    
  count    
  primcount)  Void
  mode : Integer
  start : Integer
  count : Integer
  primcount : Integer

Alias of glDrawArraysInstancedARB.

procedure

(glDrawBuffer mode)  Void

  mode : Integer

procedure

(glDrawBuffers n bufs)  Void

  n : Integer
  bufs : S32Vector
Version 2.0.

procedure

(glDrawBuffersARB n bufs)  Void

  n : Integer
  bufs : S32Vector

Alias of glDrawBuffers.

procedure

(glDrawBuffersATI n bufs)  Void

  n : Integer
  bufs : S32Vector

Alias of glDrawBuffers.

procedure

(glDrawElementArrayAPPLE mode first count)  Void

  mode : Integer
  first : Integer
  count : Integer

procedure

(glDrawElementArrayATI mode count)  Void

  mode : Integer
  count : Integer

procedure

(glDrawElements mode count type indices)  Void

  mode : Integer
  count : Integer
  type : Integer
  indices : GLPointer
Version 1.1.

procedure

(glDrawElementsBaseVertex mode    
  count    
  type    
  indices    
  basevertex)  Void
  mode : Integer
  count : Integer
  type : Integer
  indices : GLPointer
  basevertex : Integer
Version 1.2.

procedure

(glDrawElementsIndirect mode type indirect)  Void

  mode : Integer
  type : Integer
  indirect : GLPointer
Version 1.2.

procedure

(glDrawElementsInstanced mode    
  count    
  type    
  indices    
  instancecount)  Void
  mode : Integer
  count : Integer
  type : Integer
  indices : GLPointer
  instancecount : Integer
Version 3.1.

procedure

(glDrawElementsInstancedARB mode    
  count    
  type    
  indices    
  primcount)  Void
  mode : Integer
  count : Integer
  type : Integer
  indices : GLPointer
  primcount : Integer

Alias of glDrawElementsInstanced.

procedure

(glDrawElementsInstancedBaseInstance mode    
  count    
  type    
  indices    
  instancecount    
  baseinstance)  Void
  mode : Integer
  count : Integer
  type : Integer
  indices : GLPointer
  instancecount : Integer
  baseinstance : Natural
Version 4.2.

procedure

(glDrawElementsInstancedBaseVertex mode    
  count    
  type    
  indices    
  instancecount    
  basevertex)  Void
  mode : Integer
  count : Integer
  type : Integer
  indices : GLPointer
  instancecount : Integer
  basevertex : Integer
Version 1.2.

procedure

(glDrawElementsInstancedBaseVertexBaseInstance mode 
  count 
  type 
  indices 
  instancecount 
  basevertex 
  baseinstance) 
  Void
  mode : Integer
  count : Integer
  type : Integer
  indices : GLPointer
  instancecount : Integer
  basevertex : Integer
  baseinstance : Natural
Version 4.2.

procedure

(glDrawElementsInstancedEXT mode    
  count    
  type    
  indices    
  primcount)  Void
  mode : Integer
  count : Integer
  type : Integer
  indices : GLPointer
  primcount : Integer

Alias of glDrawElementsInstancedARB.

procedure

(glDrawMeshArraysSUN mode first count width)  Void

  mode : Integer
  first : Integer
  count : Integer
  width : Integer
Extension GL_SUN_mesh_array.

procedure

(glDrawPixels width height format type pixels)  Void

  width : Integer
  height : Integer
  format : Integer
  type : Integer
  pixels : GLPointer
Deprecated in version 3.1.

procedure

(glDrawRangeElementArrayAPPLE mode    
  start    
  end    
  first    
  count)  Void
  mode : Integer
  start : Natural
  end : Natural
  first : Integer
  count : Integer

procedure

(glDrawRangeElementArrayATI mode    
  start    
  end    
  count)  Void
  mode : Integer
  start : Natural
  end : Natural
  count : Integer

procedure

(glDrawRangeElements mode    
  start    
  end    
  count    
  type    
  indices)  Void
  mode : Integer
  start : Natural
  end : Natural
  count : Integer
  type : Integer
  indices : GLPointer
Version 1.2.

procedure

(glDrawRangeElementsBaseVertex mode    
  start    
  end    
  count    
  type    
  indices    
  basevertex)  Void
  mode : Integer
  start : Natural
  end : Natural
  count : Integer
  type : Integer
  indices : GLPointer
  basevertex : Integer
Version 1.2.

procedure

(glDrawRangeElementsEXT mode    
  start    
  end    
  count    
  type    
  indices)  Void
  mode : Integer
  start : Natural
  end : Natural
  count : Integer
  type : Integer
  indices : GLPointer

Alias of glDrawRangeElements.

procedure

(glDrawTransformFeedback mode id)  Void

  mode : Integer
  id : Natural
Version 1.2.

procedure

(glDrawTransformFeedbackInstanced mode    
  id    
  instancecount)  Void
  mode : Integer
  id : Natural
  instancecount : Integer
Version 4.2.

procedure

(glDrawTransformFeedbackNV mode id)  Void

  mode : Integer
  id : Natural

procedure

(glDrawTransformFeedbackStream mode    
  id    
  stream)  Void
  mode : Integer
  id : Natural
  stream : Natural
Version 1.2.

procedure

(glDrawTransformFeedbackStreamInstanced mode    
  id    
  stream    
  instancecount)  Void
  mode : Integer
  id : Natural
  stream : Natural
  instancecount : Integer
Version 4.2.

See the glDrawTransformFeedbackStreamInstanced manpage.