On this page:
gl  Debug  Message  Control
gl  Debug  Message  Control  ARB
gl  Debug  Message  Enable  AMD
gl  Debug  Message  Insert
gl  Debug  Message  Insert  AMD
gl  Debug  Message  Insert  ARB
gl  Deform  SGIX
gl  Deformation  Map3d  SGIX
gl  Deformation  Map3f  SGIX
gl  Delete  Async  Markers  SGIX
gl  Delete  Buffers
gl  Delete  Buffers  ARB
gl  Delete  Fences  APPLE
gl  Delete  Fences  NV
gl  Delete  Fragment  Shader  ATI
gl  Delete  Framebuffers
gl  Delete  Framebuffers  EXT
gl  Delete  Lists
gl  Delete  Named  String  ARB
gl  Delete  Names  AMD
gl  Delete  Object  ARB
gl  Delete  Occlusion  Queries  NV
gl  Delete  Paths  NV
gl  Delete  Perf  Monitors  AMD
gl  Delete  Program
gl  Delete  Program  Pipelines
gl  Delete  Programs  ARB
gl  Delete  Programs  NV
gl  Delete  Queries
gl  Delete  Queries  ARB
gl  Delete  Renderbuffers
gl  Delete  Renderbuffers  EXT
gl  Delete  Samplers
gl  Delete  Shader
gl  Delete  Sync
gl  Delete  Textures
gl  Delete  Textures  EXT
gl  Delete  Transform  Feedbacks
gl  Delete  Transform  Feedbacks  NV
gl  Delete  Vertex  Arrays
gl  Delete  Vertex  Arrays  APPLE
gl  Delete  Vertex  Shader  EXT
gl  Depth  Bounds  EXT
gl  Depth  Boundsd  NV
gl  Depth  Func
gl  Depth  Mask
gl  Depth  Range
gl  Depth  Range  Arrayv
gl  Depth  Range  Indexed
gl  Depth  Ranged  NV
gl  Depth  Rangef
gl  Detach  Object  ARB
gl  Detach  Shader
gl  Detail  Tex  Func  SGIS
gl  Disable
gl  Disable  Client  State
gl  Disable  Client  State  Indexed  EXT
gl  Disable  Indexed  EXT
gl  Disable  Variant  Client  State  EXT
gl  Disable  Vertex  Attrib  APPLE
gl  Disable  Vertex  Attrib  Array
gl  Disable  Vertex  Attrib  Array  ARB
gl  Disablei
gl  Dispatch  Compute
gl  Dispatch  Compute  Indirect
gl  Draw  Arrays
gl  Draw  Arrays  EXT
gl  Draw  Arrays  Indirect
gl  Draw  Arrays  Instanced
gl  Draw  Arrays  Instanced  ARB
gl  Draw  Arrays  Instanced  Base  Instance
gl  Draw  Arrays  Instanced  EXT
gl  Draw  Buffer
gl  Draw  Buffers
gl  Draw  Buffers  ARB
gl  Draw  Buffers  ATI
gl  Draw  Element  Array  APPLE
gl  Draw  Element  Array  ATI
gl  Draw  Elements
gl  Draw  Elements  Base  Vertex
gl  Draw  Elements  Indirect
gl  Draw  Elements  Instanced
gl  Draw  Elements  Instanced  ARB
gl  Draw  Elements  Instanced  Base  Instance
gl  Draw  Elements  Instanced  Base  Vertex
gl  Draw  Elements  Instanced  Base  Vertex  Base  Instance
gl  Draw  Elements  Instanced  EXT
gl  Draw  Mesh  Arrays  SUN
gl  Draw  Pixels
gl  Draw  Range  Element  Array  APPLE
gl  Draw  Range  Element  Array  ATI
gl  Draw  Range  Elements
gl  Draw  Range  Elements  Base  Vertex
gl  Draw  Range  Elements  EXT
gl  Draw  Transform  Feedback
gl  Draw  Transform  Feedback  Instanced
gl  Draw  Transform  Feedback  NV
gl  Draw  Transform  Feedback  Stream
gl  Draw  Transform  Feedback  Stream  Instanced
8.0

4 glD...

procedure

(glDebugMessageControl source    
  type    
  severity    
  count    
  ids    
  enabled)  any
  source : exact-integer?
  type : exact-integer?
  severity : exact-integer?
  count : exact-integer?
  ids : u32vector?
  enabled : boolean?
Version 4.3.

procedure

(glDebugMessageControlARB source    
  type    
  severity    
  count    
  ids    
  enabled)  any
  source : exact-integer?
  type : exact-integer?
  severity : exact-integer?
  count : exact-integer?
  ids : u32vector?
  enabled : boolean?

procedure

(glDebugMessageEnableAMD category    
  severity    
  count    
  ids    
  enabled)  any
  category : exact-integer?
  severity : exact-integer?
  count : exact-integer?
  ids : u32vector?
  enabled : boolean?

procedure

(glDebugMessageInsert source    
  type    
  id    
  severity    
  length    
  buf)  any
  source : exact-integer?
  type : exact-integer?
  id : exact-nonnegative-integer?
  severity : exact-integer?
  length : exact-integer?
  buf : (or/c string? bytes?)
Version 4.3.

procedure

(glDebugMessageInsertAMD category    
  severity    
  id    
  length    
  buf)  any
  category : exact-integer?
  severity : exact-integer?
  id : exact-nonnegative-integer?
  length : exact-integer?
  buf : (or/c string? bytes?)

procedure

(glDebugMessageInsertARB source    
  type    
  id    
  severity    
  length    
  buf)  any
  source : exact-integer?
  type : exact-integer?
  id : exact-nonnegative-integer?
  severity : exact-integer?
  length : exact-integer?
  buf : (or/c string? bytes?)

procedure

(glDeformSGIX mask)  any

  mask : exact-nonnegative-integer?

procedure

(glDeformationMap3dSGIX target    
  u1    
  u2    
  ustride    
  uorder    
  v1    
  v2    
  vstride    
  vorder    
  w1    
  w2    
  wstride    
  worder    
  points)  any
  target : exact-integer?
  u1 : real?
  u2 : real?
  ustride : exact-integer?
  uorder : exact-integer?
  v1 : real?
  v2 : real?
  vstride : exact-integer?
  vorder : exact-integer?
  w1 : real?
  w2 : real?
  wstride : exact-integer?
  worder : exact-integer?
  points : f64vector?

procedure

(glDeformationMap3fSGIX target    
  u1    
  u2    
  ustride    
  uorder    
  v1    
  v2    
  vstride    
  vorder    
  w1    
  w2    
  wstride    
  worder    
  points)  any
  target : exact-integer?
  u1 : flonum?
  u2 : flonum?
  ustride : exact-integer?
  uorder : exact-integer?
  v1 : flonum?
  v2 : flonum?
  vstride : exact-integer?
  vorder : exact-integer?
  w1 : flonum?
  w2 : flonum?
  wstride : exact-integer?
  worder : exact-integer?
  points : f32vector?

procedure

(glDeleteAsyncMarkersSGIX marker range)  any

  marker : exact-nonnegative-integer?
  range : exact-integer?
Extension GL_SGIX_async.

procedure

(glDeleteBuffers n buffers)  any

  n : exact-integer?
  buffers : u32vector?
Version 1.5.

procedure

(glDeleteBuffersARB n buffers)  any

  n : exact-integer?
  buffers : u32vector?

Alias of glDeleteBuffers.

procedure

(glDeleteFencesAPPLE n fences)  any

  n : exact-integer?
  fences : u32vector?
Extension GL_APPLE_fence.

procedure

(glDeleteFencesNV n fences)  any

  n : exact-integer?
  fences : u32vector?
Extension GL_NV_fence.

procedure

(glDeleteFragmentShaderATI id)  any

  id : exact-nonnegative-integer?

procedure

(glDeleteFramebuffers n framebuffers)  any

  n : exact-integer?
  framebuffers : u32vector?
Version 3.0.

procedure

(glDeleteFramebuffersEXT n framebuffers)  any

  n : exact-integer?
  framebuffers : u32vector?

Alias of glDeleteFramebuffers.

procedure

(glDeleteLists list range)  any

  list : exact-nonnegative-integer?
  range : exact-integer?
Deprecated in version 3.1.

procedure

(glDeleteNamedStringARB namelen name)  any

  namelen : exact-integer?
  name : (or/c string? bytes?)

procedure

(glDeleteNamesAMD identifier num names)  any

  identifier : exact-integer?
  num : exact-nonnegative-integer?
  names : u32vector?

procedure

(glDeleteObjectARB obj)  any

  obj : exact-nonnegative-integer?

procedure

(glDeleteOcclusionQueriesNV n ids)  any

  n : exact-integer?
  ids : u32vector?

procedure

(glDeletePathsNV path range)  any

  path : exact-nonnegative-integer?
  range : exact-integer?

procedure

(glDeletePerfMonitorsAMD n monitors)  any

  n : exact-integer?
  monitors : u32vector?

procedure

(glDeleteProgram program)  any

  program : exact-nonnegative-integer?
Version 2.0.

procedure

(glDeleteProgramPipelines n pipelines)  any

  n : exact-integer?
  pipelines : u32vector?
Version 4.1.

procedure

(glDeleteProgramsARB n programs)  any

  n : exact-integer?
  programs : u32vector?

procedure

(glDeleteProgramsNV n programs)  any

  n : exact-integer?
  programs : u32vector?

Alias of glDeleteProgramsARB.

procedure

(glDeleteQueries n ids)  any

  n : exact-integer?
  ids : u32vector?
Version 1.5.

procedure

(glDeleteQueriesARB n ids)  any

  n : exact-integer?
  ids : u32vector?

Alias of glDeleteQueries.

procedure

(glDeleteRenderbuffers n renderbuffers)  any

  n : exact-integer?
  renderbuffers : u32vector?
Version 3.0.

procedure

(glDeleteRenderbuffersEXT n renderbuffers)  any

  n : exact-integer?
  renderbuffers : u32vector?

Alias of glDeleteRenderbuffers.

procedure

(glDeleteSamplers count samplers)  any

  count : exact-integer?
  samplers : u32vector?
Version 1.2.

procedure

(glDeleteShader shader)  any

  shader : exact-nonnegative-integer?
Version 2.0.

procedure

(glDeleteSync sync)  any

  sync : GLsync?
Version 1.2.

procedure

(glDeleteTextures n textures)  any

  n : exact-integer?
  textures : u32vector?
Version 1.1.

procedure

(glDeleteTexturesEXT n textures)  any

  n : exact-integer?
  textures : u32vector?

procedure

(glDeleteTransformFeedbacks n ids)  any

  n : exact-integer?
  ids : u32vector?
Version 1.2.

procedure

(glDeleteTransformFeedbacksNV n ids)  any

  n : exact-integer?
  ids : u32vector?

procedure

(glDeleteVertexArrays n arrays)  any

  n : exact-integer?
  arrays : u32vector?
Version 3.0.

procedure

(glDeleteVertexArraysAPPLE n arrays)  any

  n : exact-integer?
  arrays : u32vector?

Alias of glDeleteVertexArrays.

procedure

(glDeleteVertexShaderEXT id)  any

  id : exact-nonnegative-integer?

procedure

(glDepthBoundsEXT zmin zmax)  any

  zmin : real?
  zmax : real?

procedure

(glDepthBoundsdNV zmin zmax)  any

  zmin : real?
  zmax : real?

procedure

(glDepthFunc func)  any

  func : exact-integer?

procedure

(glDepthMask flag)  any

  flag : boolean?

procedure

(glDepthRange near far)  any

  near : real?
  far : real?

procedure

(glDepthRangeArrayv first count v)  any

  first : exact-nonnegative-integer?
  count : exact-integer?
  v : f64vector?
Version 4.1.

procedure

(glDepthRangeIndexed index n f)  any

  index : exact-nonnegative-integer?
  n : real?
  f : real?
Version 4.1.

procedure

(glDepthRangedNV zNear zFar)  any

  zNear : real?
  zFar : real?

procedure

(glDepthRangef n f)  any

  n : flonum?
  f : flonum?
Version 4.1.

procedure

(glDetachObjectARB containerObj    
  attachedObj)  any
  containerObj : exact-nonnegative-integer?
  attachedObj : exact-nonnegative-integer?

Alias of glDetachShader.

procedure

(glDetachShader program shader)  any

  program : exact-nonnegative-integer?
  shader : exact-nonnegative-integer?
Version 2.0.

procedure

(glDetailTexFuncSGIS target n points)  any

  target : exact-integer?
  n : exact-integer?
  points : f32vector?

procedure

(glDisable cap)  any

  cap : exact-integer?

procedure

(glDisableClientState array)  any

  array : exact-integer?
Version 1.1. Deprecated in version 3.1.

procedure

(glDisableClientStateIndexedEXT array    
  index)  any
  array : exact-integer?
  index : exact-nonnegative-integer?

procedure

(glDisableIndexedEXT target index)  any

  target : exact-integer?
  index : exact-nonnegative-integer?

Alias of glDisablei.

procedure

(glDisableVariantClientStateEXT id)  any

  id : exact-nonnegative-integer?

procedure

(glDisableVertexAttribAPPLE index pname)  any

  index : exact-nonnegative-integer?
  pname : exact-integer?

procedure

(glDisableVertexAttribArray index)  any

  index : exact-nonnegative-integer?
Version 2.0.

procedure

(glDisableVertexAttribArrayARB index)  any

  index : exact-nonnegative-integer?

Alias of glDisableVertexAttribArray.

procedure

(glDisablei target index)  any

  target : exact-integer?
  index : exact-nonnegative-integer?
Version 3.0.

procedure

(glDispatchCompute num_groups_x    
  num_groups_y    
  num_groups_z)  any
  num_groups_x : exact-nonnegative-integer?
  num_groups_y : exact-nonnegative-integer?
  num_groups_z : exact-nonnegative-integer?
Version 4.3.

procedure

(glDispatchComputeIndirect indirect)  any

  indirect : exact-integer?
Version 4.3.

procedure

(glDrawArrays mode first count)  any

  mode : exact-integer?
  first : exact-integer?
  count : exact-integer?
Version 1.1.

procedure

(glDrawArraysEXT mode first count)  any

  mode : exact-integer?
  first : exact-integer?
  count : exact-integer?

Alias of glDrawArrays.

procedure

(glDrawArraysIndirect mode indirect)  any

  mode : exact-integer?
  indirect : gl-pointer?
Version 1.2.

procedure

(glDrawArraysInstanced mode    
  first    
  count    
  instancecount)  any
  mode : exact-integer?
  first : exact-integer?
  count : exact-integer?
  instancecount : exact-integer?
Version 3.1.

procedure

(glDrawArraysInstancedARB mode    
  first    
  count    
  primcount)  any
  mode : exact-integer?
  first : exact-integer?
  count : exact-integer?
  primcount : exact-integer?

Alias of glDrawArraysInstanced.

procedure

(glDrawArraysInstancedBaseInstance mode    
  first    
  count    
  instancecount    
  baseinstance)  any
  mode : exact-integer?
  first : exact-integer?
  count : exact-integer?
  instancecount : exact-integer?
  baseinstance : exact-nonnegative-integer?
Version 4.2.

procedure

(glDrawArraysInstancedEXT mode    
  start    
  count    
  primcount)  any
  mode : exact-integer?
  start : exact-integer?
  count : exact-integer?
  primcount : exact-integer?

Alias of glDrawArraysInstancedARB.

procedure

(glDrawBuffer mode)  any

  mode : exact-integer?

procedure

(glDrawBuffers n bufs)  any

  n : exact-integer?
  bufs : s32vector?
Version 2.0.

procedure

(glDrawBuffersARB n bufs)  any

  n : exact-integer?
  bufs : s32vector?

Alias of glDrawBuffers.

procedure

(glDrawBuffersATI n bufs)  any

  n : exact-integer?
  bufs : s32vector?

Alias of glDrawBuffers.

procedure

(glDrawElementArrayAPPLE mode first count)  any

  mode : exact-integer?
  first : exact-integer?
  count : exact-integer?

procedure

(glDrawElementArrayATI mode count)  any

  mode : exact-integer?
  count : exact-integer?

procedure

(glDrawElements mode count type indices)  any

  mode : exact-integer?
  count : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indices : gl-pointer?
Version 1.1.

procedure

(glDrawElementsBaseVertex mode    
  count    
  type    
  indices    
  basevertex)  any
  mode : exact-integer?
  count : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indices : gl-pointer?
  basevertex : exact-integer?
Version 1.2.

procedure

(glDrawElementsIndirect mode type indirect)  any

  mode : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indirect : gl-pointer?
Version 1.2.

procedure

(glDrawElementsInstanced mode    
  count    
  type    
  indices    
  instancecount)  any
  mode : exact-integer?
  count : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indices : gl-pointer?
  instancecount : exact-integer?
Version 3.1.

procedure

(glDrawElementsInstancedARB mode    
  count    
  type    
  indices    
  primcount)  any
  mode : exact-integer?
  count : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indices : gl-pointer?
  primcount : exact-integer?

Alias of glDrawElementsInstanced.

procedure

(glDrawElementsInstancedBaseInstance mode    
  count    
  type    
  indices    
  instancecount    
  baseinstance)  any
  mode : exact-integer?
  count : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indices : gl-pointer?
  instancecount : exact-integer?
  baseinstance : exact-nonnegative-integer?
Version 4.2.

procedure

(glDrawElementsInstancedBaseVertex mode    
  count    
  type    
  indices    
  instancecount    
  basevertex)  any
  mode : exact-integer?
  count : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indices : gl-pointer?
  instancecount : exact-integer?
  basevertex : exact-integer?
Version 1.2.

procedure

(glDrawElementsInstancedBaseVertexBaseInstance mode 
  count 
  type 
  indices 
  instancecount 
  basevertex 
  baseinstance) 
  any
  mode : exact-integer?
  count : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indices : gl-pointer?
  instancecount : exact-integer?
  basevertex : exact-integer?
  baseinstance : exact-nonnegative-integer?
Version 4.2.

procedure

(glDrawElementsInstancedEXT mode    
  count    
  type    
  indices    
  primcount)  any
  mode : exact-integer?
  count : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indices : gl-pointer?
  primcount : exact-integer?

Alias of glDrawElementsInstancedARB.

procedure

(glDrawMeshArraysSUN mode first count width)  any

  mode : exact-integer?
  first : exact-integer?
  count : exact-integer?
  width : exact-integer?
Extension GL_SUN_mesh_array.

procedure

(glDrawPixels width height format type pixels)  any

  width : exact-integer?
  height : exact-integer?
  format : exact-integer?
  type : exact-integer?
  pixels : gl-pointer?
Deprecated in version 3.1.

procedure

(glDrawRangeElementArrayAPPLE mode    
  start    
  end    
  first    
  count)  any
  mode : exact-integer?
  start : exact-nonnegative-integer?
  end : exact-nonnegative-integer?
  first : exact-integer?
  count : exact-integer?

procedure

(glDrawRangeElementArrayATI mode    
  start    
  end    
  count)  any
  mode : exact-integer?
  start : exact-nonnegative-integer?
  end : exact-nonnegative-integer?
  count : exact-integer?

procedure

(glDrawRangeElements mode    
  start    
  end    
  count    
  type    
  indices)  any
  mode : exact-integer?
  start : exact-nonnegative-integer?
  end : exact-nonnegative-integer?
  count : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indices : gl-pointer?
Version 1.2.

procedure

(glDrawRangeElementsBaseVertex mode    
  start    
  end    
  count    
  type    
  indices    
  basevertex)  any
  mode : exact-integer?
  start : exact-nonnegative-integer?
  end : exact-nonnegative-integer?
  count : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indices : gl-pointer?
  basevertex : exact-integer?
Version 1.2.

procedure

(glDrawRangeElementsEXT mode    
  start    
  end    
  count    
  type    
  indices)  any
  mode : exact-integer?
  start : exact-nonnegative-integer?
  end : exact-nonnegative-integer?
  count : exact-integer?
  type : exact-integer?
  indices : gl-pointer?

Alias of glDrawRangeElements.

procedure

(glDrawTransformFeedback mode id)  any

  mode : exact-integer?
  id : exact-nonnegative-integer?
Version 1.2.

procedure

(glDrawTransformFeedbackInstanced mode    
  id    
  instancecount)  any
  mode : exact-integer?
  id : exact-nonnegative-integer?
  instancecount : exact-integer?
Version 4.2.

procedure

(glDrawTransformFeedbackNV mode id)  any

  mode : exact-integer?
  id : exact-nonnegative-integer?

procedure

(glDrawTransformFeedbackStream mode    
  id    
  stream)  any
  mode : exact-integer?
  id : exact-nonnegative-integer?
  stream : exact-nonnegative-integer?
Version 1.2.

procedure

(glDrawTransformFeedbackStreamInstanced mode    
  id    
  stream    
  instancecount)  any
  mode : exact-integer?
  id : exact-nonnegative-integer?
  stream : exact-nonnegative-integer?
  instancecount : exact-integer?
Version 4.2.

See the glDrawTransformFeedbackStreamInstanced manpage.